Detektivní služby

Společnost ZENIT s.r.o.kromě ochrany a ostrahy majetku a osob zajišťuje též detektivní služby. Detektivní sekce naší firmy je tým zkušených specialistů, sestávající z bývalých policistů. Jsme schopni uspokojit většinu požadavků našich zákazníků.

detektiv

Pro Vás nabízíme mimo jiné tyto detektivní služby:

  • opatřování informací potřebných pro vedení soudních sporů v různém druhu řízení a obhajobě při trestním řízení zjišťování příčin, proč nejsou dlužníky včas uspokojovány pohledávky věřitelů, jejich vyhledávání, majetkové poměry, možosti a podmínky úhrady
  • prověrky současných nebo budoucích obchodních partnerů v oblasti podnikání, nebo jiné činnosti z hlediska jejich solidnosti, serióznosti, spolehlivosti atd.
  • detektivní ochranu objektů
  • opatřování informací k prodeji, nákupu, pronájmu nemovitostí a pro účely uzavírání či výpovědi nájemních smluv * prověrky zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání - bezúhonnost, spolehlivost, vhodnost služby hotelových detektivů
  • detektivní ochranu osob, využití řidiče profesionála, osobního motorového vozidla
  • prověrky životních partnerů a další činnosti v oblasti detektivní služby
  • zprostředkovatelské a obstaravatelské služby různého druhu v oblasti obchodu

O výsledku šetření je vždy zadavateli předložena zpráva v písemném vyhotovení. Pokud je třeba a jsou k tomu vhodné podmínky, dokumentují se různá zjištění pomocí audiovizuální techniky, obvykle pomocí fotografického přístroje, videokamery, magnetofonu apod. K dispozici jsou i některé služby z oboru speciální techniky. Jako důkazy se zajišťují listinné dokumenty, obvykle různé výpisy z úřadů a společností, potvrzující zjištěný fakt. Využívání motorových vozidel k plnění zakázek je samozřejmostí, jakož i kompletní telefonické mobilní spojení. Vykonávání detektivní činnosti našimi zaměstnanci v souladu se zákony ČR je samozřejmostí.

Ceník

Ceny za uvedené služby účtujeme podle náročnosti jednotlivých případů. Neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení.

kontakt

© 2010 Bezpečnostní agentura Zenit, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena